Przedszkole

Do oddziału ,,0” w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 25 dzieci: 9 dzieci 6-cio letnich, 13 dzieci 5-cio letnich i 3 dzieci 4-ro letnich. Wychowawcą klasy jest pani mgr Joanna Wójcik. Zajęcia z religii prowadzi pan katecheta mgr Łukasz Kubek, a zajęcia z języka angielskiego pani mgr Joanna Śliwa. Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Program wychowania przedszkolnego ,,Od przedszkolaka do pierwszaka” .


Realizujemy programy:


 • Profilaktyczny program ,,Czyste powietrze wokół nas” we współpracy z Sanepidem

 • Program literacki autorstwa Galiny Dolya ,,Klucz do uczenia się”

 • Szklanka mleka

 • Owoce w szkole

 

Bierzemy udział w akcjach:


 • Pola nadziei,

 • Góra Grosza,

 • Nakrętka,

 • Cała Polska czyta dzieciom


W obecnym roku szkolnym w oddziale ,,0” odbyły się takie uroczystości jak:


 1. Światowy dzień pluszowego misia

 2. Św. Mikołaj w przedszkolu

 3. Dzień Babci i Dziadka

 4. Zabawa karnawałowa

 5. Pożegnanie zimy