SU "Libra"

Spółdzielnia Uczniowska Libra działa w naszej szkole od 1 marca 2011 roku, powstała z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Członkami są uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej oraz II-III Gimnazjum – obecnie 32 uczniów. Podstawową działalnością SU Libra jest działalność handlowa. Sklepik zaopatrujemy w artykuły spożywcze i papiernicze. W codziennej pracy jako sprzedawcy realizują się przeszkoleni członkowie Spółdzielni. Całość prac koordynuje i kontroluje Zarząd, Rada Nadzorcza oraz opiekun, którym od początku jest Pani Jadwiga Trzeciak

Poza działalnością handlową prowadzimy szeroką działalność: kulturalno oświatową, ekologiczną, promujemy naszą spółdzielnię oraz włączamy się w działalność wolontariatu na rzecz osób potrzebujących.

Wypracowany zysk przeznaczamy na dofinansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do teatru, kina. Wspieramy uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Współfinansujemy konkursy szkolne, zakupujemy materiały na potrzeby szkoły (np. papier do ksero, tonery do drukarek, kostium Św. Mikołaja itp.). Współorganizujemy imprezy szkolne i środowiskowe np. Święto Rodziny, Piknik Ekologiczny, Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Organizujemy konkursy dla  naszych spółdzielców, którzy angażują się w realizację wielu przedsięwzięć. Każdego roku wybieramy i nagradzamy Sprzedawcę Roku, organizujemy zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji dla spółdzielców np. Noc ze Spółdzielnią Uczniowską, wyjazdy do kina, lodowisko, wycieczki krajoznawcze.

Bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej („O puchar krajowej rady spółdzielczej dla najlepszej spółdzielni uczniowskiej w kraju” oraz „Zdrowa przyroda, zdrowa żywność, zdrowy człowiek”).

Odnosimy sukcesy i angażujemy się działalność na rzecz ruchu spółdzielczego:

  • 2012 r. II miejsce w Gminnym Konkursie „Zaopatrujemy Spółdzielnie Uczniowskie w placówkach Gminnej Spółdzielni SCH w Dębicy”
  • 2014 r.   I miejsce w  III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Spółdzielczości
  • 2014 r. udział w dwudniowym Kongresie Spółdzielni Uczniowskich w Miedzeszynie k. Warszawy
  • 2014, 2015 udział w Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie – prezentacja działań naszej spółdzielni
  • 2015 udział w Posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz Rady CECOP - europejskiej konfederacji spółdzielni i przedsiębiorstw w Brukseli. Wyjazd był nagrodą za I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Spółdzielczości Uczniowskiej

W ramach działalności ekologicznej uczestniczymy w akcjach Sprzątanie Świata, dokarmiany zwierzęta leśne, sadzimy drzewka, organizujemy zbiórkę runa leśnego, jesteśmy w stałej współpracy z leśniczym organizując różnego rodzaju zajęcia terenowe.

Tak wszechstronna działalność jak na tak niewielką szkołę nie mogłaby być realizowana bez uczniów, którzy rzetelnie wykonują swoje obowiązki, poświęcają swój czas. Ważnym partnerem we współpracy z nami jest  firma GASTRO, która przygotowuje dla nas codziennie zdrowe i świeże  kanapki . Nad bezpieczeństwem naszych finansów oraz prawidłowym przepływem pieniądza czuwa Bank Spółdzielczy w Dębicy.

 

ZARZĄD SPÓŁÓDZIELNI UCZNIOWSKIEJ LIBRA:

Prezes: Martyna Gac

Sekretarz: Gabriela Wójcik

Skarbnik: Natalia Wójcik

 

RADA NADZORCZA:

Komisja Gospodarcza: Gabriela Kędzior, Aleksandra Ozimek

Komisja Rewizyjna: Patryk Mądro, Michał Wodzień

Komisja Kulturalno-Oświatowa: Aleksandra Ligęska, Magdalena Zarychta