Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Gabriela Szymaszek 

Zastępca przewodniczącej: Martyna Gac

Skarbnik: Radosław Misielak

 

Praca Samorządu Uczniowskiego skupia się na następujących zagadnieniach:

 1. rozwijanie samorządności,
 2. współpraca z dyrektorem i nauczycielami,
 3. obchody rocznic narodowych,
 4. udział w akcjach charytatywnych,
 5. zbiórka nakrętek plastikowych,
 6. uczestnictwo w konkursach przedniotowych i zawodach sportowych,
 7. praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
 8. udział w uroczystościach szkolnych,
 9. pomoc w organizacji uroczystości i iimprez szkolnych,
 10. losowanie "szczęśliwego numerka",
 11. kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego,
 12. prowadzenie tablicy informacyjnej SU.