Patron szkoły

W 1939 roku rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii ludzkości - II wojna światowa.
1 września tego roku miliony Polaków stanęło do walki w obronie Ojczyzny przed hitlerowskim najeźdźcą.
Zmobilizowani i powołani do Korpusu Ochrony Pogranicza zostali także mieszkańcy Stasiówki:

Józef Dobrowolski  Wojciech Kędzior  Józef Ligęska  Stanisław Ciebień17 września 1939 roku, w uzgodnieniu z hitlerowską III Rzeszą, na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, ZSRR zaatakował Polskę i dokonał aneksji jej wschodnich obszarów. Wkraczające oddziały Armii Czerwonej wzięły do niewoli około cwierc miliona żołnierzy, w tym od 10 do 18 tys. oficerów.
Kilkanaście tysięcy z nich zostało zamordowanych przez NKWD w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie, Miednoje.
Dziesiątki tysięcy trafiło do obozów pracy także na dalekiej Syberii.

W 1941 roku Niemcy zaatakowały swego dotychczasowego sojusznika - Związek Radziecki dołączył do koalicji atyfaszystowskiej. Rząd polski nawiazał ponownie stosunki dyplomatyczne z ZSRR.

14 sierpnia 1941 roku zawarto polsko-radziecką umowę wojskową, w której zaczęto tworzyc z przebywających w ZSRR Polaków Armię Polską. Jej dowódcą został gen. Władysław Anders.

W 1942 roku, za zgoda Stalina ewakuowano Armię Andersa na Bliski Wschód. ZSRR pouściło ponad 100 tyś. Wojskowych i cywili narodowości polskiej. Poprzez Iran, Irak trafili do Palestyny i Egiptu.
Z Armii Polskiej na Wschodzie wydzielono 2 Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa liczący około 50 tys. żołnierzy i oficerów. Korpus skierowano do walk na froncie włoskim u boku 8 Armii Brytyjskiej.

W sierpniu 1943 roku alianci wyladowali na Sycyli, później w południowej części Włoch i posuwali się na północ wyzwalając kolejne tereny. W styczniu 1944 roku dotarli do lini Gustawa czyli pasa umocnień w Apeninach, zamykającej drogę na Rzym.

Od grudnia 1943 roku zaczęto przerzucanie oddziałów 2 Korpusu Polskiego do Włoch. W maju 1944 roku żołnierze korpusu odegrali decydującą rolę w ostatniej zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Mimo podejmowanych kilkakrotnie od stycznia 1944 roku prób zdobycia wzgórza przez wojska Sprzymierzonych, dopiero żołnierzom Andersa udało się je zdobyć.

18 maja polskie jednostki po cieżkich walkach wyparły Niemców z zajętych pozycji i wkroczyły do ruin klasztoru na Monte Cassino.
W bitwie tej zginęło 962 Polaków, 2822 odniosło ciężkie rany.
Ciała poległych żołnierzy spoczywają na polskim cmentarzu u stóp wzgórza.
Wśród mogił znajduje się grób pochodzacego ze Stasiówki Wojciecha Kędziora. Służył 37 Parku Materiałowym Jednostek Pozadywizyjnych 2 Korpusu, w stopniu starszego strzelca. Zginął 17 VI 1944 roku w katastrofie samochodowej w rejonie Campobasso podczas pełnienia obowiązków wojskowych.
Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Monte Cassino i Gwiazdą Italii.

Szlak bojowy z Andersem przemierzyli i szczęśliwie powrócili do domów rodzinnych inni Stasiowianie: Józef Dobrowolski i Józef Ligęska- żołnierze 2 Korpusu i Stanisław Ciebień - żołnierz 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

Historia życia tych prostych ludzi, obrazuje losy wojenne milionów Polaków. Walczyli w obronie Ojczyzny, musieli ją opuścic ale z uporem dążyli do powrotu do kraju, do swoich rodzin.
Pokonywali w tej bardzo długiej drodze liczne przeszkody, zapisywali najpiękniejsze karty historii polskiego oręża.
Wykazali się godnym podziwu uporem i męstwem co potwierdzają przyznane im odznaczenia.
Ich wojenne losy są znakomitym przykładem patriotyzmu.

Nasi Bohaterowie Monte Cassino jako patroni szkoły są doskonałym motywem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, ugruntowują jej związek ze środowiskiem lokalnym.